સરસ્વતી સન્માન અવાર્ડ્સ

અખિલ ગુજરાત લોહાણા સમાજ દ્વારા આયોજિત સરસ્વતી સન્માન અવાર્ડ્સ - ૨૦૧૭


ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 ધ્રુવલ પરેશભાઈ મહેતા 9376921621 ધોરાજી
2 અઢિયા રિશીતાબેન મેહુલભાઈ 9409256877 ધોરાજી
3 સાંગાણી આસ્ર્થા કનૈયાલાલ 9427171965 ધોરાજી
4 સાદરાણી ટીશા મનોજકુમાર 9426423131 સાવરકુંડલા
5 ઊનડ્કટ રીયા પ્રગ્નેશભાઈ 9228852045 ધોરાજી
6 ખખખર આકાશ સંજયભાઈ 9925184351 ધોરાજી
7 બદીયાણી ફાલ્ગુની સુધીરભાઈ 9409005230 રાજકોટ
8 સાદરાણી દર્શિલ મુકેશભાઇ 9428231929 સાવરકુંડલા
9 કોટડીયા સાર્થક ભાવેશભાઈ 9824237139 રાજકોટ
10 વડેરા કૃષ્ણ અરવિંદભાઇ 9687083162 સાવરકુંડલા
11 પોપટ તેજ કુમારભાઈ 9409734507 રાજકોટ
12 ભાયાણી સ્નેહા રાજેશભાઈ 9998768876 જામકલ્યાણપુર
13 આડતિયા યશ મુકેશભાઈ 9879865955 સુરત
14 ઠક્કર યશવી જયેશકુમાર 9624125642 ડીસા
15 તન્ના આર્યન ગિરીશભાઇ 9724663963 માંગરોળ
16 રતનધારા પાર્થ હેતલભાઇ 9428574957 વેરાવળ
17 પાઉં હેતવી હિતેનભાઈ 7383569362 પોરબંદર
18 તન્ના ક્રિષ્ના વિમલભાઈ 9429046147 ગોંડલ
19 મશરૂ વર્ષલ પ્રજેશભાઈ 8469014685 રાજકોટ
20 જોબનપુત્રા કોમલ પ્રમોદભાઈ 9879953523 રાજકોટ
21 લાખાણી મહેક રાજેશભાઈ 9904375770 અમદાવાદ
22 દાવડા રુચિ શૈલેષભાઈ 9925213615 રાજકોટ
23 ચંદારાણા કિંજલ મહેન્દ્રભાઈ 9974986487 ભયાવદર
24 અનડ્કટ પ્રિયંકા મનસુખભાઈ 9428698033 ભયાવદર
25 પારેખ ધ્રુવી યોગેશભાઈ 9408185844 ગોંડલ
26 ઠક્કર જૈનમ સંજયભાઈ 9537949222 હારીજ
27 નથવાણી દર્શન કિશોરભાઇ 9824246838 સાવરકુંડલા
28 ઠક્કર દીપ કિરણકુમાર 9898159184 વડોદરા
29 ગઢીયા ગોપાલ નરેન્દ્રભાઈ 9904061251 રાજુલા
30 ચંદારાણા વૃંદા નારણભાઈ 9099707273 રાજકોટ
31 કોટક હેતવી પ્રગ્નેશભાઈ 9429484777 રાજકોટ
32 રાજાણી દ્રષ્ટિ મિલાપ 9426892730 નવસારી
33 માધવાણી ઓમ નિલેશકુમાર 9979882813 સુરત
34 પોપટ ધૈર્ય નિશાંત 9825644144 પોરબંદર
35 બથીય વરુણ અશ્વિનભાઈ 9016564844 કલ્યાણપુર
36 તન્ના અભિન્ન દિનેશભાઇ 9724223934 જુનાગઢ
37 કાનાબાર મિશ્વા હિતેશભાઇ 9825851144 અમદાવાદ
38 પૂજારા પાર્થ તેજસકુમાર 9427450927 સુરેન્દ્રનગર
39 કાનાબાર યામિની યોગેશભાઈ 9824861414 રાજુલા
40 રુપારેલીયા પ્રિન્સ સંજયભાઈ 9725677978 જંગવડ
41 બુદ્ધદેવ ઈશિતા હિરેનભાઈ 9898392205 ગોંડલ
42 સોમૈયા વાસુદેવ વિપુલભાઈ 9824254000 રાજકોટ
43 હાલાણી ખુશી કલ્પશેભાઇ 9979133351 ધાંગધ્રા
44 રાયચૂરા માધુરી વિનોદભાઇ 9825838741 ઉપલેટા
45 ઠક્કર કૃપાલી અરવિંદભાઇ 9898773084 ગાંધીનગર
46 અઢીયા રીતિકા પરેશ 9909567069 ગાંધીનગર
47 મશરૂ શ્યામ ગુલાબરાય 9328904706 વડોદરા
48 સૂચક સૃષ્ટિ વિપુલભાઈ 9825233121 સુરત
49 પોપટ ક્રિષ્ના ભાવિન 9824276125 વડોદરા
50 મૃગ રાજ દીપકભાઈ 8469981634 ગોંડલ
51 ઔંધીયા મીટ વિજયભાઈ 9727847099 અમરેલી
52 વણજારા સુજલ રમેશભાઈ 9427279919 અમરેલી
53 બથીયા હસ્તી હરીશભાઇ 9426789230 પોરબંદર
54 મજીઠિયા 9824992422 વાંકાનેર
55 ચંદારાણા ધ્રુવી પ્રફુલભાઇ 9427743375 અમરેલી
56 કંટારીયા નિકુંજ નિલેષભાઈ 9428192145 સુરેન્દ્રનગર
57 ઠક્કર હેત ચંદ્રેશભાઈ 9426582721 વિધ્યાનગર
58 ઠક્કર જયનિષ પંકજકુમાર 9825088840 આણદં
59 ઠક્કર શ્યામ ધીરજભાઈ 8758490665 આણદં
60 સોમૈયા ઈશિત નીલેષકુમાર 9825421053 રાજકોટ
61 તન્ના તાનિયા ઉમેશભાઈ 9824060826 જામનગર
62 ઠક્કર મીત સંદીપભાઈ 9913669191 ધોળકા
63 ઠક્કર સ્મિત સુરેશભાઈ 9898461508 ધોળકા
64 ઠક્કર આસ્ર્થા પરેશકુમાર 9898010533 ધોળકા
65 ઠક્કર દિયા અલ્પેશભાઈ 9998103791 ધોળકા
66 છગ જૈવલ ધર્મેશકુમાર 9898345986 રાજકોટ
67 રતનધાયરા વાણી ધમેર્શભાઈ 9898765894 રાજકોટ
68 કોટક જીનલ જિગ્નેશભાઈ 9408712161 ધાગંઘ્રા
69 ઠક્કર પૃથા રાજીવભાઈ 9427685775 બાયડ
70 સચદે મિલોની કલ્પેશભાઇ 9979037268 ભુજ
71 પલણ વંશી રાજેશભાઈ 9925140002 નખત્રાણા
72 ઠક્કર દીપ જયેશભાઇ 7201848590 ગાંધીનગર
73 સંધાણી હાર્દિક દિલીપભાઈ 8980999975 ધરમપુર
74 રાંચ મેશ્વા હરેનકુમાર 9714873448 ધરમપુર
75 કકકડ ધારા વિકેશભાઈ 97123789601 જુનાગઢ
76 રાયઠઠા કૃપાલી જીતેન્દ્રભાઈ 9978480211 તાલાલા
77 છગ જેની રહતેશભાઈ 9824310825 તાલાલા
78 પલણ રીયા મયુરભાઈ 9925634004 નખત્રાણા
79 બાટવિયા નેહા દિનેશભાઈ 9714733600 રાજકોટ
80 રેશમીયા ગૌતમ દિપકભાઈ 7778927796 ગોંડલ
81 ઠક્કર રીયા વિનોદભાઈ 8000941976 સાંતલપુર
82 ગતેચા નૈતિક કલપેશભાઇ 7624088400 રાજકોટ
83 બાટવિયા વિશ્વા ભદ્રેશભાઈ 9998478851 જુનાગઢ
84 ઠક્કર હવ્યા જિગ્નેશભાઈ 9825707060 આણદં
85 ખખ્ખર કિશન ઘનશ્યામભાઈ 9033159216 ગોંડલ
86 જોબનપુત્રા હર્ષ દિપકભાઈ 9824456155 સાવરકુંડલા
87 ઠક્કર સ્નેહા જીતુભાઈ 9712068048 ડીસા
88 માણેક ઓમ અશોકકુમાર 9106832118 જામનગર
89 રુપારેલીયા રાજન પરેશભાઈ 9978881481 ગોંડલ
90 ચંદારાણા પૂજા વિજયભાઈ જુનાગઢ
91 ઉન્ન્કટ રીયા પ્રગ્નેશભાઈ ધોરાજી

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 મદલાણી બંસી પ્રદીપભાઇ 8530563581 પોરબંદર
2 રૂઘાણી હિત જયંવતભાઈ 9427371645 પોરબંદર
3 મદલાણી રુચિ રમેશભાઈ 9879079092 પોરબંદર
4 ઠકરાર પાર્થ નીતિનભાઈ 9427369254 પોરબંદર
5 ઠક્કર હેતવી ભાવેશભાઈ 7878646464 પાટણ
6 પીતાંબર કુંજન દીપેશભાઇ 8469816157 અમદાવાદ
7 ગઢીયા રીધમ હિતેનભાઈ 9824225325 સાવરકુંડલા
8 તન્ના હેલી નિમેશભાઈ 9664582686 દ્વારકા
9 ગઢીયા નિરાલી નરેન્દ્રભાઈ 9904061251 રાજુલા
10 ધામેચા કિશન પરેશભાઈ 8735943893 સાવરકુંડલા
11 ઠકરાર હેત શાંતિલાલ 9429314553 રાજકોટ
12 મજીથિયા રૂશાંક મયુરભાઈ 9824450778 વાકાનેર
13 રાજા વિશિત વિજયકુમાર 8000100197 જુનાગઢ
14 ઠકરાર હર્ષ વિજયભાઈ 9825384960 ધોરાજી
15 રાયઠઠા ઉત્સવ યોગેશભાઈ 9274640282 વેરાવળ
16 રાયચા સોનું જગદીશભાઇ 9427962295 સાવરકુંડલા
17 ગણાત્રા ખુશી નરેશકુમાર 9428490658 કરમસદ
18 પોપટ રીપા જિગ્નેશકુમાર 9426945713 વિસાવદર
19 અઢીયા નિકુંજ રાજેશભાઈ 9824574846 સુરત
20 અઢીયા યશ રાજેશભાઈ 9824574846 સુરત
21 ગોકાણી ઋષિત કિશોરભાઇ 8530794879 કલ્યાણપુર
22 દત્તાણી કોમલ રાજેન્દ્રભાઈ 9426047768 જામકલ્યાણપુર
23 પોંદા સાવન વિપુલભાઈ 9327732511 ગારીયાધાર
24 વિઠલાણી હાર્મિશ વિજયભાઈ 9825018675 સાવરકુંડલા
25 પૂજારા ઋષભ દીપકભાઈ 9998065877 ધાંગધ્રા
26 કાનાણી પ્રિટા જતીનભાઈ 9228764322 ઓખા
27 ઠકરાર નેવિષા કાંતિભાઈ 9426981317 ભાણવડ
28 સોઢા પૂજન વિનોદભાઇ 9426372199 માળિયાહાટીના
29 ખખ્ખર ખુશી પરેશભાઈ 9427667267 ચોટીલા
30 દક્ષિણી તપન મનીષ 9974948849 ધાંગધ્રા
31 સવાણી શિવાંગી નીતિનભાઈ 9909033348 રાજકોટ
32 દાવડા બ્રિન્દા સ્નેહલભાઇ 9925725373 ગોંડલ
33 ઠક્કર આયુષી નીમેશભાઈ 9909720915 ડીસા
34 ચંદારાણા યશ પ્રફુલભાઈ 9726894001 ધારી
35 અઢીયા શ્રુતિ પ્રકાશભાઈ 7778849022 અમદાવાદ
36 પોપટ કૈરવી બ્રિજેશભાઈ 9033550168 ગોંડલ
37 કોટેચા માધવ ગીરીશભાઈ 9374111975 રાજકોટ
38 ભૂપતાણી સાર્થક મનોજભાઇ 9099529272 ઉના
39 હેમાંગી એસ કાનાણી 9099418350 જામખંભાળીયા
40 ઠક્કર ક્રીપના અમિતભાઈ 9426262541 આણંદ
41 ઠક્કર તન્વી સ્નેહલકુમાર 9998535857 આણંદ
42 ઠક્કર અમન મિતિનકુમાર 9824541159 આણંદ
43 ઠક્કર હર્ષ સચિનભાઈ 9898826928 આણંદ
44 ઠક્કર કેનાબેન રાજેન્દ્રપ્રસાદ 9377002185 અમદાવાદ
45 ઠક્કર દીપ મિહિરભાઈ 9825718757 અમદાવાદ
46 ઠક્કર દ્રષ્ટિ જયેશભાઇ 7383477581 ધોળકા
47 પારેખ ભવ્ય તેજસભાઈ 9227600890 રાજકોટ
48 ગઢીયા ઈશા પ્રકાશભાઈ 9824370264 સાવરકુંડલા
49 માધવણી કેતુલ હિતેશભાઇ 9909003414 સુરત
50 ઠક્કર મંથન રાકેશભાઈ 9586552478 નડિયાદ
51 મદલાણી રીયા ભરતભાઇ 8460215603 મીઠાપુર
52 બાવળ ઓમ નીલેષભાઈ 9913115333 કચ્છ
53 કક્કડ ધારા શૈલેશભાઈ 9429919100 જેતપુર
54 મિરાણી શુભમ અજયભાઈ 9427153212 વલસાડ
55 રાયચૂરા પ્રાચિ અજયકુમાર 9825822960 ધરમપુર
56 જોબનપુત્રા કૃપાલી પરેશભાઈ 9824896946 નવગઢ (જેતપુર)
57 કોટક જય શ્યામકુમાર 9428278738 વાંકાનેર
58 બગડાઈ મિત્તલ નરેન્દ્રભાઈ 9898130924 ધોરાજી
59 પલાણ તન્વીબેન હિતેશભાઇ 9904061562 અમરેલી
60 ઠક્કર પ્રથમભાઈ પ્રવીણભાઈ 9537922151 ધાનેરા
61 ઠક્કર તનય જયેશભાઈ 9428220307 ભુજ
62 પુજારા ઉર્વશી હિતેશભાઈ ચાંદ્પોર
63 ઠક્કર તનય જયેશભાઈ ભુજ
64 ઠક્કર મુક્તિ અશ્વિનભાઈ ભુજ

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 તન્ના હર્ષ મુકેશભાઇ 9426276655 સાવરકુંડલા
2 પાંધી નિહિર રાજુભાઇ 9825961335 પોરબંદર
3 ઠક્કર એકતા અલ્પેશભાઇ 9033726043 ભાવનગર
4 પૂજારા ઘટા તેજસકુમાર 9427450927 સુરેન્દ્રનગર
5 કોટક દેવ હિતેશભાઇ 9428291101 સુરેન્દ્રનગર
6 અઢીયા તુલસી હિતેશભાઇ 9879782657 સુરેન્દ્રનગર
7 કકકડ ધ્રવી નરેશભાઇ 9879011295 સુરેન્દ્રનગર
8 રાજપોપટ ગ્રીષ્મા જીતેન્દ્ર 9426374897 વડોદરા
9 માખેચા શ્રેયા હિતેશકુમાર 9327044444 સુરત
10 દેવાણી સાગર કેતનભાઈ 9428377606 ગિરસોમનાથ
11 હિંડોચા ધ્વનિ વિપુલભાઈ 9426789446 પોરબંદર
12 મોનાણી વત્સલ કેતનભાઈ 9924991992 પોરબંદર
13 ઠક્કર દેવાંગ ભારતકુમાર 9427134523 આદિપુર
14 તન્ના પ્રિયા બિપીનભાઇ 9824924436 સુરત
15 તન્ના દેવાંશ પિયુષભાઈ 9998215622 જામનગર
16 રાજા સૌરભ નવનીતભાઈ 9974046414 સુરત
17 સવાણી શુભમ કલ્પેશભાઇ 9428341101 અમરેલી
18 પોપટ સ્મિત પંકજકુમાર 9825222631 ધોરાજી
19 મજીઠિયા હર્ષ કમલેશભાઈ 9033313604 પોરબંદર
20 રાજા યશ વિજયભાઈ 9898447467 ધોરાજી
21 અઢીયા દીપ જિતેન્દ્રભાઈ 9426677558 કિલ્લાપારડી
22 ઠક્કર સાર્થક નીતિનકુમાર 9924980158 અમદાવાદ
23 વસાણી રવિ ભરતકુમાર 9773170741 ગીરસોમનાથ
24 ઠક્કર નિશિતા પ્રદીપભાઈ 9409035478 ડીસા
25 પોપટ યુકતા કુમારભાઈ 9825619233 રાજકોટ
26 ગણાત્રા રાજ કમલેશભાઈ 9033179638 પોરબંદર
27 ઠકરાર ભાર્ગવી વિપુલભાઈ 9426950662 પોરબંદર
28 ઠક્કર સાહિલકુમાર જયેશકુમાર 7984651116 ડીસા
29 ઠક્કર શિવમ નીલેષભાઈ 9428237500 ધાંગધ્રા
30 મજીઠિયા ભવ્ય હિતેન્દ્રભાઈ 9664680603 વેરાવળ
31 મજીઠિયા ભાવિક હિતેન્દ્રભાઈ 9664680603 વેરાવળ
32 ભૂપતાણી શિવાની મનીષભાઈ 9427447947 સાવરકુંડલા
33 ઠક્કર આકાશ નવિનચંદ્ર 9909232476 ડીસા
34 ઠક્કર રિધ્ધિ બિપીનચંદ્ર 9426622784 ડીસા
35 કાનાબાર સમા જયેશભાઇ 9824289797 કેશોદ
36 જીવાણી દિવ્યેશ નિલેશકુમાર 9537449624 ભાલકા-વેરાવળ
37 ગણાત્રા દેવાંગી જયેન્દ્રભાઈ 9724319370 જુનાગઢ
38 કારિયા વિેવેક વિમલભાઈ 9408664435 રાજકોટ
39 વાડેરા જયશ્રી અરવિંદભાઈ 9687083162 સાવરકુંડલા
40 પતાણી કરિશ્મા દિપકભાઈ 9428463590 રાજકોટ
41 પતાણી સૌરભ રાજેશભાઈ 9428727765 ભાણવડ
42 પતાણી મિતાલી જયેશભાઈ 9428126750 ભાણવડ
43 વિઠલાણી ખુશી જનકભાઇ 9825018675 સાવરકુંડલા
44 કોટક ધવલ ભૂપેન્દ્રભાઈ 9512060200 પાટણ
45 તન્ના ચાર્મી મીતેશકુમાર 9904384560 સુરત
46 નથવાણી શ્રેયા જયેશભાઇ 9824248519 માંગરોળ
47 નિર્મળ ફેનિલ બિપીનભાઇ 7600043901 જુનાગઢ
48 પતાણી મનન નિમિષભાઈ 9925047899 ભાણવડ
49 ઠક્કર ધ્યાની મિનેશકુમાર 9879162122 અંકલેશ્વર
50 સોઢા રાહુલ યોગેશભાઈ 9725341941 માળિયાહાટીના
51 ખખ્ખર સૌરભ અશોકભાઇ 7874711099 ચોટીલા
52 કોટક અંજલી ભાવેશભાઈ 9374016926 ગોંડલ
53 મણિયાર ક્રિના કિરીટભાઇ 9825223854 રાજકોટ
54 મશરૂ પુષ્ટિ જતિનભાઈ 9426206356 જુનાગઢ
55 રૂપરેલ અનુજ પ્રકાશભાઈ 9998121989 પોરબંદર
56 ધામેચા શ્રેયા કિરણભાઈ 9924939920 રાજકોટ
57 પોપટ મિહિર મનોજકુમાર 9601279774 જુનાગઢ
58 જીવરાજાણી વૃંદા બકુલભાઇ 9428797937 ગારીયાધાર
59 સોનપાલ મેઘા કેતનભાઈ 9228138515 ગોંડલ
60 સૂચક યશ વિરેન્દ્રભાઈ 9727723723 અમરેલી
61 પોપટ હાર્વિન રૂહિલભાઈ 9824133100 રાજકોટ
62 ચોટાઈ ઈશાની બિરજુ 9227612405 પોરબંદર
63 મશરૂ ઉત્સવ હરેશભાઈ 8780573357 વેરાવળ
64 ઓંધિયા સાક્ષી જિગ્નેશભાઈ 9724220054 રાજકોટ
65 બુધદેવ નેહા નિતિનભાઈ 9898491210 જેતપુર
66 ભીંડા સમિત મયુરભાઈ 9898298374 ગોંડલ
67 સવજાણી શ્રેય નીલેષભાઈ 9574472075 રાજકોટ
68 તન્ના પાર્થ ઉમેશભાઈ 9824060826 જામનગર
69 તન્ના ક્રિશી રાજેશભાઈ 9426780622 રાજકોટ
70 ઠક્કર શુભમ મધુપકુમાર 7567523700 આણંદ
71 માધવાણી માનસી હિતેશભાઇ 9909003414 સુરત
72 ઠક્કર જહાનવી વાસુદેવ 9408034512 આણંદ
73 ઉનડ્કટ જયાંશું જયેન્દ્રભાઈ 9427183844 કેશોદ
74 દાવડા વિધિ બ્રિજેશભાઈ 9879620329 ગોંડલ
75 કોટક આદીત જિગ્નેશભાઈ 9408712161 ધાંગધ્રા
76 કકકડ વિવેક શૈલેષભાઈ 9429919100 જેતપુર
77 મૂળિયાં ચિરંતન વિજયભાઈ 9824399887 જુનાગઢ
78 બરછા આસ્થા પરાગભાઈ 9825214101 ખંભાળિયા
79 ઠકરાર ગ્રેસી હિતેશભાઇ 9228712678 રાજકોટ
80 ઠકરાર સાક્ષી રાજેશભાઈ 9227720751 વેરાવળ
81 પૂજારા પાળ વિજયભાઈ 9904472082 રાજકોટ
82 સેતા માનસી ભરતભાઇ 9726082181 રાજકોટ
83 પોપટ હેલી દિનેશભાઈ 9824215611 રાજકોટ
84 ઠક્કર માધવી અનિલકુમાર 9106602607 અંજાર
85 તન્ના રૂત્વી મહેશભાઈ જુનાગઢ
86 પોપટ સ્મૃતિ ચિરાગભાઈ ભાયાવદર

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 શિંગાળા ખ્યાતિ દીપકભાઈ 9157265531 ગોંડલ
2 ઠક્કર યશ તેજસભાઈ 9228172571 અમદાવાદ
3 આડતિયા નિધિ વિજયભાઈ 9723458085 પોરબંદર
4 તેજુરા સાત્વિક રાજેશભાઈ 9409042351 બાબરા
5 ઠક્કર રક્ષિત આર. 8690292929 પાટણ
6 જોબનપુત્રા નિશિતા અજયભાઈ 9979672884 મોરબી
7 કોટેચા પ્રિન્સ હિતેશભાઇ 9426782060 ભયાવદાર
8 જોબનપુત્રા નિધિ હસમુખભાઇ 9099753231 પોરબંદર
9 ઠક્કર કિશન હિતેન્દ્રભાઈ 9998640587 નવસારી
10 ઠક્કર એકતા દિનેશભાઇ 9998384278 ડીસા
11 દાવડા કૌશલ શૈલેષભાઈ 9925213615 રાજકોટ
12 ઠક્કર નમ્રતા સંજયભાઈ 9537949222 હારીજ
13 રાજા કૃપા વિજયકુમાર 8000100197 જુનાગઢ
14 હિંડોચા નિધિ પ્રકાશચંદ્ર 9979675191 ગોંડલ
15 સોમૈયા ખુશ્બુ નવનીતભાઈ 9714838899 રાજકોટ
16 અખાણી જગદીશચંદ્ર અખાણી 9898247392 હારીજ
17 કારીયા મીત પ્રવીણભાઈ 9925095723 સુરત
18 પોપટ વિશ્વા કમલેશભાઈ 9428624325 વિસાવદર
19 સૂચક ઊર્મિ જીતેન્દ્રભાઈ 9428891544 ધોરાજી
20 હિરાણી જીલ રાકેશભાઈ 9427692582 નવસારી
21 પાઉં પૂજા રાજેશભાઈ 9879777441 જુનાગઢ
22 મશરૂ પાર્થ ગુલાબરાય 9328904706 વડોદરા
23 બારાઈ હર્શિલ રમેશભાઈ 9426569030 દ્વારકા
24 દાવડા શ્રેયા સ્નેહલભાઈ 9409254701 ગોંડલ
25 ખખ્ખર પ્રિયેશ વિરેન્દ્ર (રિઝલ્ટ નથી) 7778062062 ગોંડલ
26 નથવાણી પૂજા ક્રુષ્ણકાન્ત 9714871774 જુનાગઢ
27 ખગ્રામ બંસી અનિલભાઈ 9427964692 સુરત
28 કાનાબાર શ્રેયા રાજેન્દ્રભાઈ 9925160185 ધોરાજી
29 ઠકરાર કેવલ કમલેશભાઈ 9979494460 ભાણવડ
30 રાજદેવ ધ્રુતિક વિનોદભાઇ 9824586710 રાજકોટ
31 ઠક્કર શીરીન નીવિનકુમાર 8511469069 આણંદ
32 ઠક્કર અવિકુમાર દર્શનકુમાર 9879574001 વિધ્યાનગર
33 ઠક્કર અભિકુમાર દર્શનકુમાર 9537438738 વિધ્યાનગર
34 ઠક્કર વિધિ મુકેશભાઇ 9879947824 ચાંગા
35 ઠક્કર રાજ દેવેન્દ્રકુમાર 9925830815 આણંદ
36 ગોકાણી નંદિની વિપુલભાઈ 9998068694 અંકલેશ્વર
37 ભોજાણી હરમિષા ચેતનભાઈ 9426969820 ગોંડલ
38 ખખ્ખર ધ્રુવ પ્રફુલભાઈ 9825820487 ગોંડલ
39 ગણાત્રા બંસી પ્રફુલભાઈ 9426818299 જેતપુર
40 શિંગાળા નિધિ સૈલેશભાઈ 9825993455 રાજકોટ
41 લૂકકા અમિત પ્રકાશભાઈ 7041855265 જામનગર

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 કારીયા અભ્યર્થના ભાવેશભાઈ 9925100448 ગાંધીનગર
2 સચદેવ હર્ષિત નલિનભાઈ 9879870745 વાંકાનેર
3 દાવડા હિરેલ કિશોરભાઇ 9913081882 ગાંધીનગર
4 લાખાણી આશિકા રાજેનભાઇ 9825125958 વડોદરા
5 ચંદારાણા મેઘના વિજયભાઈ 9998933605 પોરબંદર
6 પાંધી શિખા રાજેશભાઈ 9825961335 પોરબંદર
7 મજીઠિયા જાણવી રજુલભાઇ 9426315711 જામનગર
8 તેજુરા બિન્દા રાજેશભાઈ 9409042351 બાબરા
9 ઠક્કર જય ભાવેશકુમાર 9727428722 હીમતનગર
10 ઠક્કર ચિંતન ભાવેશભાઈ 7878646464 પાટણ
11 ઠક્કર મનીષ ઘનશ્યામભાઈ 9726926589 સુરેન્દ્રનગર
12 વસાણી સિધાર્થ નિલેષભાઈ 9825651070 રાજકોટ
13 ઠક્કર પાર્થ દીપકકુમાર 7874807373 અમદાવાદ
14 સોમૈયા હર્ષ દીપકભાઈ 9714981481 કોટડાપીઠા
15 રૂપારેલ હેમંગ ઉદયકુમાર 9427692831 પોરબંદર
16 કકકડ જીત ચંદ્રેશભાઈ 9427724422 રાજકોટ
17 ઠક્કર જાનકી મુકેશકુમાર 9898156535 ડીસા
18 ઠક્કર ભૂમિ પ્રવીણભાઈ 8733896236 ડીસા
19 ઠક્કર નિધિ ખેતસીભાઈ 9909466875 ડીસા
20 ઠક્કર રિદ્ધિબેન દિનેશભાઇ 9998384278 ડીસા
21 રાચ્છ નીલ રમેશભાઈ 9825827730 મોરબી
22 ઠક્કર ચિંતન હરેશભાઈ 9427648486 પાલનપુર
23 રાજા મીત કિશોરભાઈ 9638627061 ગોંડલ
24 ઠક્કર માયા કિરીટભાઇ 9824571035 બાવળા
25 કારીયા ઇસીતા ભાવેશભાઈ 7069325466 સુરત
26 ચાંદરાણી આકૃતિ અતુલભાઈ 9428030019 વેરાવળ
27 જીવરાજાણી ગોપાલ દિનેશભાઇ 7575862128 ગરીયાધાર
28 ગટેચા રૂપલ પ્રકાશભાઈ 9979610000 ગિરસોમનાથ
29 ગણાત્રા કલ્પન વિપુલ 9925208670 આણંદ
30 ઉનડ્કટ ધ્રુવીત કિશનભાઈ 9825754047 ધોરાજી
31 રાજાણી યુગ દીપકભાઈ 9824311511 નવસારી
32 ઠક્કર જય કિરણકુમાર 9898159184 વડોદરા
33 દક્ષિણી મિતવા રાજેશભાઈ 9924701072 સુરત
34 સોઢા દેવાંગ રસિકભાઈ 9276953200 વેરાવળ
35 ઠક્કર ઉર્વીશ દીપકભાઈ 9879522024 વેરાવળ
36 દત્તાણી વત્સલ સુરેશભાઈ 7600035053 અમદાવાદ
37 કકકડ માનસી પ્રદીપભાઈ 9825485689 રાજકોટ
38 મજીઠિયા પલક પ્રકાશભાઈ 9426189911 જેતપુર
39 ઠક્કર લખન હસમુખભાઇ 8140429539 ગાંધીનગર
40 સોઢા જાણવી પિયુષભાઈ 9427180222 અમરેલી
41 તન્ના રીયા દિલિપ 9825046019 ભરુચ
42 દાસાણી નેહા નવિનચંદ્ર 9277305413 વેરાવળ
43 પોપટ હર્ષિત રૂપેશકુમાર 9925484423 પોરબદંર
44 દાવડા જહાનવી હિમાંશુભાઈ 9904843319 રાજકોટ
45 ચંદારાણા માનસી જ્યોતિનકુમાર 7600031571 જામનગર
46 કોટક દીપ ઘનશ્યામભાઈ 9227250119 અમદાવાદ
47 સાતા કાજલ રાજેશભાઈ 9574020635 ગોંડલ
48 ઠક્કર નેનસી દુષ્યતંભાઈ 9825820825 કચ્છ
49 પૂજારા દૈનિકકુમાર પરેશભાઈ 9427020278 ભાભર
50 ગન્ધેચા નિકિતા ભારટકુમાર 9724432788 દ્વારકા
51 ખીમાણી દેવાંગી ભરતભાઇ 9824882026 રાજકોટ
52 હિંડોચા તર્જની ઋષિકેશ 9724302575 સુરત
53 ઠક્કર મનન બીનોયભાઇ 9377442559 અંકલેશ્વર
54 દેવાણી બસંરી હરસુખભાઈ 9998544273 તાલાલા
55 કાનાબાર દેવાંશુ મનોજકુમાર 9408286227 અમદાવાદ
56 રાચં ઋત્વિક હિરેનકુમાર 8401258880 ધરમપુર
57 સેતા દિશા ભરતભાઈ 9726082181 રાજકોટ
58 તન્ના જયના અતુલભાઈ 9428328894 રાજકોટ
59 કાનાબાર ભાવિક જયેશભાઈ 9979410020 જુનાગઢ
60 પોંદા વિવેક વિજયભાઈ 9426989404 ભાવનગર
61 ઠક્કર હર્ષ શૈલેષભાઈ 9428181646 ભાવનગર
62 ઠક્કર યાજ્ઞિક પકંજભાઈ 9427211629 ભાવનગર
63 રાજાણી માનસી દિપકભાઈ 9979174033 રાજકોટ
64 વાકાણી પૂજા જયેશભાઇ 9427281649 જામનગર
65 ગણાત્રા હર્ષવી સંદીપભાઈ 9408752514 વેરાવળ
66 ઠક્કર શિવાની જીગ્નેશભાઈ 9409278110 ભુજ
67 રાંચ કૃતિ સ્મિતભાઈ 9408436836 ભુજ
68 રાજાણી ઐશ્રી જીતેન્દ્રભાઈ 9426963097 રાજકોટ
69 ગઢી ક્ષુલ નિરવભાઈ 9712972566 ભુજ
70 ઠક્કર હેમાની શુરેશભાઈ ભુજ
71 પુજારા શુભમ અશોકભાઈ રાજકોટ
72 ઠક્કર જહાનવી જયેશભાઈ ભુજ
73 શિંગાળા જય વિરેનભાઈ રાજકોટ

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 રાયચૂરા જુહી વિનોદભાઇ 9825838741 ઉપલેટા
2 રંગપરિયા પિનાલી સુધીરભાઈ 9824858078 અમરેલી
3 રંગપરિયા આદર્શ સુધીરભાઈ 9824858078 અમરેલી
4 ઉનડ્કટ હાર્દિક હરેશભાર્ઈ 9033731892 શાપુર
5 સેજપાલ હર્શિલ શિરીશભાઈ 9825046840 અંકલેશ્વર
6 ઠક્કર નિશીથ કેતનકુમાર 9909953378 અંકલેશ્વર
7 મેંઢા દીપ અશ્વિનકુમાર 9825407019 સુરેન્દ્રનગર
8 ખંધેડીયા હાર્દિક અશોકભાઈ 9427159625 ગોંડલ
9 ખંધેડીયા દિવ્યેશ અશોકભાઈ 9427159625 ગોંડલ
10 તન્ના ભાવિક મહેન્દ્રભાઈ 9979631508 મોરબી
11 ઠક્કર જય રસિકકુમાર 9409441373 વિસનગર
12 ગોકાણી ભવ્ય હિતેન્દ્રભાઈ 9824295891 મીઠાપુર
13 રાયચૂરા જિગ્નેશ રાજેશભાર્ઈ 9275256603 રાજકોટ
14 ઠક્કર ઝીલ કિશોરભાઇ 9825331868 કચ્છ
15 રાજા મંથન રાજેશભાઈ 9879370034 અમરેલી
16 મનસેતા પાર્થ ઉપેનભાઇ 9825372800 રાજકોટ
17 શીંગડા સની નરેશભાઇ 9428490658 કરમસદ
18 ઠક્કર તન્વીબેન અજિતભાઈ 9726537513 ભુજ
19 અખાણી ઉમંગ અતુલભાઈ 8735966643 પાલનપુર
20 કટારીયા ભાવિન દિનેશભાઈ 9375313500 નવસારી
21 ઠક્કર સંકેત વિજયભાઈ 9998889025 અમદાવાદ
22 દસાણી યશ રાજેશભાઈ 9924823558 પોરબંદર
23 દસાણી દેવ વિપુલભાઈ 9426551889 પોરબંદર
24 સામાણી હાર્દિક જયેશભાઈ 9925568100 ગાંધીનગર
25 ગઢીયા આનંદ ભાવેશભાઈ 9824211927 ગોંડલ
26 ઠક્કર અક્ષય જનકકુમાર 9104115620 બાવળા
27 માણેક જીત વિનેશભાઈ 9924459055 કચ્છ
28 રાજપોપટ જય જિતેન્દ્રભાઈ 9104014076 વડોદરા
29 ઠક્કર જીમીશકુમાર સંદીપભાઈ 9428202161 હારીજ
30 ઠક્કર રાઘવ હસમુખભાઇ 9426004858 ડીસા
31 કારીયા યશ અશોકભાઇ 9428839407 માધવપુર
32 મજીઠિયા રોહન વિજયભાઈ 7572870963 પોરબંદર
33 સવાણી દીપ દીપકભાઈ 9428822577 અમરેલી
34 સાદરાણી જેનીલ મુકેશભાઈ 9428231929 અમરેલી
35 કોટેચા સ્મિત કિરીટભાઇ 9033927230 ભાવનગર
36 અખાણી સ્મિત કિરીટભાઇ 9979915721 હારીજ
37 અખાણી પ્રશાંત કિરીટભાઈ 9979915721 હારીજ
38 ડાઈયા હિમેશ શૈલેષભાઈ 9374835730 વલસાડ
39 ઉનડ્કટ ધરીત તરુણભાઈ 8511155079 ગોંડલ
40 ખેતાણી શિવાની કિરીટભાઇ 9712091063 વિદ્યાનગર
41 ઠક્કર સૌમ્ય જગદીશભાઇ 8866464164 ભુજ
42 મહેતા પાર્થ રાજેન્દ્રભાઈ 9427564371 રાજકોટ
43 ઉનડ્કટ કેવલ ગિરીશભાઈ 9723423310 માણાવદર
44 ચાદંરાણી નેહા અતુલભાઈ 9724918519 વેરાવળ
45 ઠક્કર કિશન કિરીટભાઇ 9824571035 બાવળા
46 ચોલેરા કેયૂર કિરીટભાઇ 9624112218 રાજકોટ
47 મજીઠિયા નિશિત મહેન્દ્રભાઇ 8000401259 જામનગર
48 કાનાબાર અવની જયેશભાઈ 9824289797 કેશોદ
49 મોનાણી પૂજા શાંતિલાલ 9427692590 પોરબદંર
50 રાજા વૈભવ નવનીતભાઈ 9974046414 કામરેજ
51 ગણાત્રા નિધિ અલકેશભાઇ 9824940425 જુનાગઢ
52 પોંદા ધાર્મિક રાજેશભાઈ 7878757271 ગરીયાધાર
53 કોટક જિનલ મહેશ 9879480300 રાજકોટ
54 અઢીયા દીપ દિનેશભાઇ 9428465055 ગોંડલ
55 સેજપાલ હેમાંલી ચંદ્રેશ 9879679996 બગસરા
56 ચોલેરા પાર્થ કિરીટભાઇ 9624112218 રાજકોટ
57 અમલાણી સમીપ નરોતભાઈ 9726751042 કલ્યાણપર
58 ભોજાણી કેવલ ચેતન 9426969820 ગોંડલ
59 ખખ્ખર પાર્થ ભારતકુમાર 9898030040 ગોંડલ
60 ગોકાણી હાર્દિક વસતંરાય 9924233958 ધોરાજી
61 રવેશીયા જૈમિની રાકેશભાઈ 9427046981 અમદાવાદ
62 મૃગ રવિ દીપકભાઈ 8469981634 ગોંડલ
63 દેયા વિશ્વા અજયભાઈ 9879804511 વિધ્યાનગર
64 ઉનડ્કટ અપેક્ષા દિલીપભાઇ 9909665099 સુરત
65 ઠક્કર રાહુંલ કમલેશભાઈ 9157182977 સુરત
66 દેવાણી અભિષેક મનીષકુમાર 9724744398 સુરત
67 કકકડ રવિ દીપકભાઈ 9824724006 જામનગર
68 ઠક્કર કિશન જગદીશભાઇ 9427397442 ભુજ
69 મણીયાર મિતાલી હર્ષદભાઈ 9722224433 ગારિયાધાર
70 તન્ના પાર્થશ ચેતનભાઈ 9408673001 સાવરકુંડલા
71 કોટક રોહન ઘનશ્યામભાઈ 9925954346 અમદાવાદ
72 ભટેલિયા કિશન દીપકભાઈ 9624818248 દેવભૂમિદ્વારકા
73 સવજિયાણી માધવ અશોકભાઇ 9979076270 રાજકોટ
74 રાજપોપટ ચિરાગ વિનુભાઇ 9998881663 અમરેલી
75 ઠકરાર આકાશ રાજેશભાઈ 8866667570 રાજકોટ
76 કોટક પ્રિયાંક વિનાયકાન્ત 9687792482 રાજકોટ
77 ઠક્કર વૃમિતકુમાર પ્રદીપભાઈ 9909713466 આણદં
78 ઠક્કર હેમલકુમાર મુકેશભાઇ 9879947824 ચાંગા
79 ઠક્કર રાધિકા પ્રકાશભાઈ 7383399015 આણંદ
80 ઠક્કર જીનેશ પ્રદીપભાઈ 9033875080 આણંદ
81 છગ રક્ષિત ભાસ્કરભાઈ 9724460719 મોટીપાનેલી
82 રાયઠઠા પરાગ ભરતભાઈ 9925858399 જામજોધપુર
83 ઉનડ્કટ દીપેન રમેશભાઈ 9824942800 અંકલેશ્વર
84 ઠક્કર મેહુલભાઈ દિલીપભાઇ 8487962963 અમદાવાદ
85 ઠક્કર કેતનભાઈ દશરથભાઈ 9328975265 ધોળકા
86 ઠક્કર જોલી જગદીશ 9726519911 ધોળકા
87 દક્ષિણી હર્ષ ભરતભાઈ 9427273537 અમદાવાદ
88 સચદેવ રોહિત હિતેશભાઈ 9427905589 સાવરકુંડલા
89 મિરાણી ખ્યાતિ કમલકુમાર 9228745778 ધોળકા
90 ચાંદરાણી ડીમ્પલ હર્ષદભાઈ 9375028933 નવસારી
91 નથવાણી ઋત્વી મુકેશભાઇ 9427942164 લાલપુર
92 પાઉં દીપ અશ્વિનભાઈ 8000107600 જામનગર
93 ઠક્કર હર્ષ ભાવેશભાઈ 8374514675 નખત્રાણા
94 બરછા જય ચેતનભાઈ 8980038506 રાજકોટ
95 દેવાણી મિલિન્દ ગિરીશભાઈ 9904800826 માંગરોળ
96 અટારા યશ કિરણભાઈ 9428249605 પોરબંદર
97 ગાંધી પૂજન દિપકભાઈ 9913886216 ઉના
98 ચોલેરા યશ મહેશભાઇ 9099804389 ભાવનગર
99 ગણાત્રા વિરેન પ્રફુલભાઈ 9426818299 જેતપુર
100 કારીયા અમી ભરતભાઈ 9824060169 તાલાલા
101 ઠક્કર પ્રવીણ જીતેન્દ્રભાઈ 9426155619 અમરેલી
102 રાછ નિશાંત એમ 9714599001 વલસાડ
103 ઠક્કર રુતાની જયેશભાઇ 8849918414 પેથાપુર
104 રાજા અક્ષય સુરેશભાઇ 9586546850 રાજકોટ
105 ચંદા વૈભવ ધમેન્દ્રભાઈ 8128633123 ભુજ
106 ઠક્કર માનસી કમલેશભાઇ 9427148928 ભાવનગર
107 ઠક્કર હર્ષ કમલેશભાઈ 9427148928 ભાવનગર
108 નથવાણી અર્જુન મુકેશભાઈ 9824246838 સાવરકુંડલા
109 લૂહાણા મિતલ અમૂલખભાઈ 9712241202 કચ્છ
110 કટારીયા તિલક મનીષભાઈ 7874342329 માંડવી
111 વિધિ એસ. ઠક્કર 982507993 રાજકોટ
112 બરચા જય ચેતનભાઈ રાજકોટ
113 તન્ના ફેની ગિરીશભાઈ જુનાગઢ
114 ઠક્કર હેમ ભાવેશભાઈ ભુજ
115 ઠક્કર જહાનવી શુરેશભાઈ ભુજ

ક્રમ વિદ્યાર્થીના નામ મોબાઈલ નંબર ગામનુ નામ
1 કાનાણી કવિતા જવતનભાઈ 9228764322 ઓખા
2 સરૈયા સાગર જયેશભાઈ 9909699210 સાવરકુંડલા
3 મિરાણી પારૂલ મુકુંદરાય 9879273293 જામનગર
4 બુધ્ધદેવ ચાંદની ગિરીશભાઈ 9998458964 મોરબી
5 માણેક મેહુલ નવીનચંદ્ર 9106762962 મોરબી
6 મજીઠિયા છાયા હરિશકુમાર 8735911359 જામખંભાળીયા
7 ચંદારાણા હેમાંગ ભરતભાઇ 9924309243 ધોરાજી
8 બુધ્ધદેવ વિવેક મધુકાન્ત 9825762689 ગોંડલ
9 ભાગ્યોદય ઉર્વી પ્રદીપભાઈ 9408751552 રાજકોટ
10 ભાયાણી કિરણ મુકેશભાઇ 8460434610 જામ-કલ્યાણપૂર
11 સોમૈયા બીનાકુમારી કાંતિલાલ 9033808579 જુનાગઢ
12 ભોજાણી ઉપેન્દ્ર મહેશલાલ 9998458964 મોરબી
13 રાચ્છ શ્રીયા રમેશભાઈ 9409721053 મોરબી
14 ઉનડ્કટ દીપ પરેશભાઈ 9427238375 રાજકોટ
15 પૂજારા અંકિતભાઈ પ્રતાપભાઈ 9924975915 ભાતર
16 જીવરાજાણી રિદ્ધિ દિનેશભાઈ 7575862128 ગરીયાધાર
17 ધામેચા ઝરણા પરેશભાઈ 8735943893 સાવરકુંડલા
18 કોટક સ્મિત અમિતભાઈ 9374877070 રાજકોટ
19 જયનાબેન ચંપકલાલ પોપટ 9979025805 કેશોદ
20 સાદરાણી રાધિકા શશિકાંતભાઈ 9427242108 બગસરા
21 ધનેશા ખંજલી ડી 9428189436 કેશોદ
22 ઠક્કર રિન્દુબેન નવીનચંદ્ર 9099199879 ડીસા
23 પુજારા પૂજા દિપકભાઈ 9998065877 ધાંગધ્રા
24 કોટક રિદ્ધિ શ્યામકુમાર 9712744999 વાંકાનેર
25 સોઢા પૂજા રમેશકુમાર 9825111803 જુનાગઢ
26 જોબનપૂત્રા વંદના હસમુખભાઈ 9099753231 પોરબંદર
27 ઠકરાર મેઘા નીતિનભાઈ 7203060540 પોરબંદર
28 ઠકરાર મેઘા વિજયભાઈ 9825384960 ધોરાજી
29 ઠક્કર મંથન વિજયભાઈ 9998889025 અમદાવાદ
30 ઠક્કર હેમાંગ પ્રકાશચંદ્ર 9428491279 આણંદ
31 સોઢા હાર્દિક અજિતભાઈ 8401182917 સાવરકુંડલા
32 કક્કડ યશ હર્ષદભાઈ 8866743527 રાજકોટ
33 રાયમગીયા મિલન ભાઇલાલ 9429671739 કચ્છ
34 રાજા નિકુંજ દિલિપભાઈ 9601658267 ધોરાજી
35 જોબનપૂત્રા નિકુંજ રસિકભાઈ 9429336205 ખાંભા
36 સૂચક કિશન જયેશભાઈ 9879224894 ગોંડલ
37 ઉનડ્કટ જહાનવી સંજયભાઈ 9825334899 પોરબંદર
38 છગ ખુશ્બુ મનીષભાઈ 9426877252 નવસારી
39 ઠક્કર રુચિર પ્રવીણકુમાર 8155057077 ગાંધીનગર
40 ચતવાણી હેતલ રમેશભાઈ 9429472268 રાજકોટ
41 કોટેચા વિવેક પ્રકાશભાઈ 9825532815 આશીર્વાદ
42 પંડિત ધવલ દિપકભાઈ 8140894920 મોરબી
43 બુધ્ધદેવ વાસવ જયેશભાઇ 9428256947 રાજકોટ
44 સોનઘેલા હીનલ જયંતભાઈ 9429096378 રાજકોટ
45 ખેતાણી ક્રિષ્ના કિરીટભાઈ 9712091063 આણંદ
46 જીવરાજાણી કલ્યાણી જયકરભાઈ 9978350001 ગોંડલ
47 મશરૂ પિનલ મહેન્દ્રભાઈ 9427735782 કેશોદ
48 સૂચક ખ્યાતિ વિરેન્દ્રભાઈ 9727723723 અમરેલી
49 ઔંધિયા મિલન ઉલ્લાસભાઇ 9427269680 સાવરકુંડલા
50 ઉનડ્કટ ઈશિતા જેંતિલાલ 9428794316 સાવરકુંડલા
51 ચંદારાણા દેવાંશી નયનકુમાર 8487910936 રાજકોટ
52 સૂચિ નિતિનભાઈ ચોથાણી 9925119040 માધાપર
53 મજીઠિયા ચાર્વી સંજયભાઈ 9824992422 વાંકાનેર
54 પાંધી ઉવર્શી હસમુખલાલ 9427415025 સુરત
55 ગણાત્રા ભાવિક વિજયભાઈ 8490844193 જેતપુર
56 ઠક્કર યશ વસંતભાઈ 9925015821 ગાંધીધામ
57 વિઠલાણી ધવલ પ્રભુદાસ 9904144101 સાવરકુંડલા
58 પલાણ શૈલ વિરેન્દ્રભાઇ 9428085333 ભુજ
59 તન્ના વિશ્વા ભરતભાઈ 9998894702 અમદાવાદ
60 સાતા નિરાલી રાજેશભાઈ 9727884101 ગોંડલ
61 લાખાણી ડોલી જયેશભાઇ 9824914244 પોરબંદર
62 સોમૈયા ધારા સુરેશકુમાર 9909172209 ગોંડલ
63 જોબનપૂત્રા હિરલ રજનીકાંતભાઈ 9824405652 રાજકોટ
64 પોપટ પલક હર્ષદ 9913672381 વેરાવળ
65 ઠક્કર મેઘા મહેશભાઇ 8980288020 આણંદ
66 ઠક્કર ગોપી દશરથલાલ 9909229944 આણંદ
67 રુપારેલિયા જિનલ મિલાપકુમાર 9428343100 અમરેલી
68 સાયતા કિંજલ રાજેન્દ્રભાઈ 9428235500 ધાંગધ્રા
69 ઠક્કર અમી અતુલભાઈ 9904285122 વ્યારા
70 વસંત મારગી કૌશિક 9824761141 જામનગર
71 પોપટ સ્વાતિ ગિરીશભાઈ 9426878662 જામનગર
72 રાચ્છ અમીષા ભરતભાઈ 9409730192 મોરબી
73 પત્તાણી જીલ નિમિષભાઈ 9925047899 ભાણવડ
74 રુપારેલિયા પાર્થ હેમંતભાઈ 9712341306 ગોંડલ
75 તન્ના પૂર્વી વિજયભાઈ 9723771054 રાજકોટ
76 ઠક્કર પાર્થ ભીખાલાલ 7405502112 અમદાવાદ
77 નથવાણી માનસી સુનિલભાઈ 8200941740 રાજકોટ
78 માખેચા ભક્તિ એન. 9427680816 લાલપુર
79 ઠક્કર દશર્ન ચંદ્રકાંત 9427383436 આણંદ
80 ઠક્કર કૃપા જયેશભાઇ 9824479617 પેથાપુર
81 તન્ના ટ્વિંકલ પ્રહલાદભાઈ 9724859318 રાધનપુર
82 જોબનપુત્રા મિહિર જગદીશભાઈ 9687397271 નખત્રાણા
83 સંઘાણી મેધાવી દિલીપકુમાર 8980999975 ધરમપુર
84 ઠક્કર ખ્યાતિ દિનેશભાઇ 9408296013 નખત્રાણા
85 પોપટ આરતી દાહયાલાલ 7567123433 માધાપર
86 દક્ષિણી તન્વીબેન હિતેશભાઇ 9601596298 થાનગઢ
87 કારીયા હેમલ નવનીતભાઈ 9913934771 કેશોદ
88 પોપટ રિકીકુમાર સંજયભાઈ 9898376232 ભાયાવદર
89 તન્ના તન્વી કેતનભાઈ 9824888900 ભાયાવદર
90 રૂપારેલ જહાનવી દિનેશભાઇ 9275077799 કોડીનાર
91 રાડીયા કરણ નિલેષભાઈ 9979894501 વડોદરા
92 કક્કડ ધરતી રમેશભાઈ 9714693084 જુનાગઢ
93 ખંધેડીયા નીતા પ્રફુલભાઇ 9375022772 ગોંડલ
94 પલણ રાજ હિતેશભાઇ 9825769450 નખત્રાણા
95 બરછા ધૈવત પરાગભાઈ 8980038507 ખંભાળિયા
96 પલણ ભવ્ય રાજેશભાઈ 9978534222 નખત્રાણા
97 ચંદારાણા જીત વિનોદભાઇ 9033206589 રાજકોટ
98 અમલાણી મૌલિક હરીશભાઇ 7777925107 લાલપુર
99 સંઘાણી દુલારી દિલીપભાઇ 8469699779 ધરમપૂર
100 કોટેચા નિધિ સંદીપભાઈ 9428834200 સાવરકુંડલા
101 ગઢીયા કોમલ ભાવેશભાઈ 9824211927 રાજકોટ
102 જોબનપૂત્રા નિખિલ અશ્વિનભાઈ 9427265373 સાવરકુંડલા
103 ઠક્કર નીશી જગદીશભાઇ 9904425694 ભુજ
104 પોપટ માનસી પ્રતાપભાઈ 7874652023 ભુજ
105 ઠક્કર હિરલ અરુણભાઈ 9586942056 ભુજ
106 ઠક્કર રીયા હેમંત 9913919611 ભુજ
107 ચંદે રીચા જિગરભાઈ 9979445421 ભુજ
108 સોઢા યશ રવિન્દ્રભાઈ 9909105606 ચલાલા
109 ઠક્કર હેમલી હિમ્મતલાલ 7405773772 અંજાર
110 ઠક્કર પરાશર હિમ્મતલાલ 7405057070 અંજાર
111 રાજાણી વિરલ હરેશકુમાર સુરત
112 ઠક્કર વિધિ શૈલેશભાઈ રાજકોટ
113 હિદોચા શ્યામ પ્રવીણભાઈ ધોરાજી
114 ઠક્કર ભાવિક અનિલભાઈ વડોદરા
115 ઠક્કર રોનીકા અનિલભાઈ વડોદરા
116 ઠક્કર હેમાક્ષી અશ્વિનભાઈ ભુજ
117 ઠક્કર સેજલ ભાવેશભાઈ ભુજ
118 ઠક્કર ચિરાગ લલીતભાઈ સુરત
119 ઠક્કર નિરાલી અશ્વિનભાઈ રાજકોટ